انتشارات نشر ایژا

نوع شرکت / سازمان خصوصی (دارای ثبت رسمی)
نوع فعالیت انتشارات
دفتر
شهر اهواز
نشانی امانیه، بین دز و سقراط، پ ۱۴۰
کد پستی ۶۱۳۳۶۱۳۳۹۵
شماره تلفن ۰۶۱۳۳۳۲۹۴۵۷
شماره همراه ۰۹۱۶۷۳۲۰۹۱۴
ایمیل [email protected]
وب سایت