تست آلفا
No votes yet
نمونه صفحات:
Book

زنبق دشت

Transliterated:
Zanbaq-i Dasht
Original:

Le lys dans la vallée

Subject & Class
Dewey class: 843.7
LC class:
PQ2189
IRI National Library:
4189348
Pub series no.:
136
Content spec
Language:
  • Persian
Vols:
1
including:
Physical spec
Pages Dim. (cm) W. (gr) ISBN-13
448 14.5 × 21.5 978-964-6799-91-2
Cover type:
Hardcover
extra:
Production spec
Publication year:
1395
City:
Tehran
Print-run:
1
Print-run qty.:
1000

Cover design

Page layout

Printing house

Publisher

Price (Rial): 350.000

کتاب حاضر، درواقع يك نامه طولانی هست كه شخصی به نام «فيليكس» به خانم «كنتس ناتالی دوموتريل» می‌نويسد و بنا بر خواسته او گذشته‌اش را بيان می‌کند. او در خانواده تقريباً سرشناسی به دنيا آمده بوده ولی فرزند ناخواسته و مورد بی‌مهری خانواده بوده تا زمانی كه به يك مهمانی می‌رود و خانم «كنتس ناتالی» را می‌بيند و عاشق او می‌شود. هرچند بعدها می‌فهمد اين زن دارای شوهر و فرزند است. توصيفات دقيق و گيرا از فضای حوادث و تحليل نازک بينانه روحيات شخصيت‌های داستان، نويسنده را به يکی از شناخته‌شده‌ترين و تأثيرگذارترين رمان نويسان در طول دو قرن اخير تبديل کرده است. ایـن کتـاب از روی ترجمه‌هـای انگلیسـی زیر و ضمـن مطابقت با متن فرانسـوی به فارسـی برگردانده شـده است.

  1. The Lily of the Valley Translator: Katharine Prescott Wormley, Apri 3, 2013, Gotenberg Ebook
  2. The Lily of the Valley Translator: James Waring, 1898 The University of California, Santa Barbara
  3. The Lily of the Valley Pennsylvania State University, 2002
  4. Le Lys dans la vallée By Honoré de Balzac