انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)

نوع شرکت / سازمان دولتی (دارای ثبت رسمی)
نوع فعالیت انتشارات
دفتر
شهر تهران
نشانی بزرگراه ‌جلال‌ آل‌ احمد، غرب پل يادگار‌ امام(ره)‌
کد پستی ۱۴۶۳۶۴۵۸۵۱
شماره تلفن ۰۲۱۴۴۲۴۸۷۷۶
شماره فاکس ۰۲۱۴۴۲۴۸۷۷۷
شماره همراه
ایمیل
وب سایت