نوع عضویت


لطفا ثبت‌نام خود را با توجه به نوع عضویت موردنظرتان انجام دهید.

دوست‌دار کتابعلاقه‌مندان به کتاب و کتاب‌خوانی

 • بطور اتوماتیک در قرعه‌کشی «کتاب‌ْهدیه» شرکت داده می‌شود
 • می‌تواند خبرها و اطلاعیه‌های عمومی را بخواند
 • از عناوین جدید ناشران، پدیدآورندگان و یا موضوعات موردعلاقه، مطلع می‌گردد
 • می‌تواند در مورد آثار انتشاراتی موجود در سامانه، نقطه‌نظر و نقد خود را درج نماید
 • می‌تواند در مباحث، گفتگوها و نظرپرسی‌ها شرکت کند
 • می‌تواند در مسابقه‌های کتاب‌خوانی، خلاصه‌نویسی و... شرکت کند
 • ثبت‌نام دوست‌دار کتاب

پدیدآورندهاز جمله مولف، مترجم، ویراستار و...

 • بطور اتوماتیک در قرعه‌کشی «کتاب‌ْهدیه» شرکت داده می‌شود
 • می‌تواند خبرها و اطلاعیه‌های عمومی و ویژه‌ی پدیدآورندگان را بخواند
 • از عناوین جدید ناشران، پدیدآورندگان و یا موضوعات موردعلاقه، مطلع می‌گردد
 • می‌تواند درمورد آثار انتشاراتی موجود در سامانه، نقطه‌نظر و نقد خود را درج نماید
 • می‌تواند در مباحث، گفتگوها و نظرپرسی‌ها شرکت کند
 • می‌تواند در مسابقه‌های کتاب‌خوانی، خلاصه‌نویسی و... شرکت کند
 • می‌تواند مشخصات کتاب‌های ناشران را با هماهنگی آنها درج کند
 • می‌تواند طرح‌ها و آثار منتشر نشده‌ی خود را صرفا برای مشاهده‌ی ناشران علاقه‌مند درج نماید
 • می‌تواند نشانی اختصاصی در سامانه داشته باشد
 • می‌تواند کاتالوگ آثار خود را ایجاد نماید تا همیشه به‌روزترین نسخه‌ی آن از طریق دانلود یا به اشتراک‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی، برای عموم قابل دسترس گردد
 • مدارک موردنیاز در روند ثبت‌نام:
  فایل تصویر کارت ملی
 • ثبت‌نام پدیدآورنده

ناشردارای مجوز نشر

 • می‌تواند خبرها و اطلاعیه‌های عمومی و ویژه‌ی ناشران را بخواند
 • می‌تواند خبرها و اطلاعیه‌های خود را درج نماید
 • می‌تواند مشخصات کتاب‌های تولید خود را درج کند
 • می‌تواند درمورد آثار انتشاراتی موجود در سامانه، نقطه‌نظر و نقد خود را درج نماید
 • می‌تواند در مباحث، گفتگوها و نظرپرسی‌ها شرکت کند
 • می‌تواند طرح‌ها و پروژه‌های پدیدآورندگان را مشاهده نماید
 • می‌تواند نشانی اختصاصی در سامانه داشته باشد
 • می‌تواند کاتالوگ آثار خود را ایجاد نماید تا همیشه به‌روزترین نسخه‌ی آن از طریق دانلود یا به اشتراک‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی، برای عموم قابل دسترس گردد
 • مدارک موردنیاز در روند ثبت‌نام:
  فایل‌های تصویر پروانه نشر و کارت ملی مدیرمسؤول
 • ثبت‌نام ناشر

کتاب‌فروشفروشگاه فیزیکی یا اینترنتی

 • می‌تواند خبرها و اطلاعیه‌های عمومی و ویژه‌ی کتاب‌فروشان را بخواند
 • می‌تواند خبرها و اطلاعیه‌های خود را درج نماید
 • می‌تواند درمورد آثار انتشاراتی موجود در سامانه، نقطه‌نظر و نقد خود را درج نماید
 • می‌تواند در مباحث، گفتگوها و نظرپرسی‌ها شرکت کند
 • می‌تواند مشخصات کتاب‌های ناشران را با هماهنگی آنها درج کند
 • می‌تواند نشانی اختصاصی در سامانه داشته باشد
 • مدارک موردنیاز در روند ثبت‌نام:
  فایل‌های تصویر پروانه/جواز کسب و کارت ملی مدیرمسؤول
 • ثبت‌نام کتاب‌فروش