انتشارات آثار نفیس

نوع شرکت / سازمان شخصی (فاقد ثبت رسمی)
نوع فعالیت انتشارات
دفتر
شهر قم
نشانی خ. شهید فاطمی (دورشهر)، ک ۲۵، ک ۴، پ ۴۰/۱
کد پستی ۳۷۱۵۶۵۸۱۶۸
شماره تلفن ۰۲۵۳۲۸۰۴۶۳۴
شماره همراه ۰۹۱۲۵۵۲۴۰۰۷
ایمیل [email protected]
وب سایت