انتشارات عصر مدرن

نوع شرکت / سازمان خصوصی (دارای ثبت رسمی)
نوع فعالیت انتشارات
دفتر
شهر سیرجان
نشانی چهارراه سپاه، بین خ. سعدی و ولیعصر، ابتدای ک. ۷، ط ۱، پ ۱
کد پستی ۷۸۱۴۵۱۵۴۱۴
شماره تلفن ۰۳۴۴۲۲۳۴۵۷۹
شماره همراه ۰۹۱۳۲۷۹۲۱۶۹
ایمیل [email protected]
وب سایت