انتشارات ببر

نوع شرکت / سازمان خصوصی (دارای ثبت رسمی)
نوع فعالیت انتشارات
دفتر
شهر تهران
نشانی خ. استاد مطهری ، خ. میرعماد، ک. هشتم، پ ۷، واحد ۱
کد پستی ۱۵۸۷۸۱۵۹۱۱
شماره تلفن ۰۲۱۸۸۷۴۰۸۲۲
شماره فاکس ۰۲۱۸۸۷۴۶۴۴۷
شماره همراه
ایمیل [email protected]
وب سایت