تلویزیون -- پخش مستقیم ماهواره‌ای -- جنبه‌های حقوقی