ت‍ارک‍وف‍س‍ک‍ی‌، آن‍دری‌ آرس‍ن‍ی‍وی‍چ‌، ۱۹۳۲ - ۱۹۸۶م. -- نقد و تفسیر
عنوان اثر سال انتشار ناشر
افسانه شهر نامرئی ۱۳۹۹ انتشارات آلباتروس