نام محمد رضا
نام خانوادگی صمدی
سال تولد ۱۳۶۱

معرفی (فارسی)

عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای

آثار و فعالیت‌های ثبت شده در سامانه

عنوان اثر سال انتشار ناشر
نویسنده فرآیندهای جوشکاری ذوبی ۱۳۹۸ انتشارات کتاب شهر علم