نام حسین
نام خانوادگی عندلیب
سال تولد

معرفی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین عندلیب استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی می باشد. تالیف ۱۳ عنوان کتاب تخصصی و نگارش بیش از ۵۰ مقاله علمی، دبیری علمی کنفرانس های ملی و بین المللی، مدیر مسئولی و سردبیری نشریات علمی و داور مجلات علمی پژوهشی بخشی از فعالیت های این استاد می باشد.