فیلم‌های ویران‌شهری -- تاریخ و نقد
عنوان اثر سال انتشار ناشر
افسانه شهر نامرئی ۱۳۹۹ انتشارات آلباتروس