نام رحیم
نام خانوادگی نوبهار
سال تولد ۱۳۴۰

آثار و فعالیت‌های ثبت شده در سامانه