انتشارات مؤسسه فرهنگی قرآنی روشندلان

نوع شرکت / سازمان خصوصی (دارای ثبت رسمی)
نوع فعالیت انتشارات
دفتر
شهر اصفهان
نشانی م. قدس، خ. علامه مجلسی، ک. شهید صفاتاج
کد پستی ۸۱۴۸۸۹۵۹۳۸
شماره تلفن ۰۳۱۳۴۴۵۰۱۳۰
شماره فاکس ۰۳۱۳۴۴۵۷۳۷۶
شماره همراه ۰۹۱۳۳۱۳۶۲۶۶
ایمیل [email protected]
وب سایت http://www.braillequran.net