انتشارات دانه

نوع شرکت / سازمان خصوصی (دارای ثبت رسمی)
نوع فعالیت انتشارات
دفتر
شهر تجریش
نشانی خ. شهید باهنر (نیاوران)، ک. آهنگ، پ ۷، خانه رهنما
کد پستی ۱۹۳۵۶۷۴۱۶۱
شماره تلفن ۰۲۱۲۲۳۹۶۸۹۶
شماره همراه
ایمیل [email protected]
وب سایت http://www.nashredaneh.com