انتشارات ائلشن

نوع شرکت / سازمان خصوصی (دارای ثبت رسمی)
نوع فعالیت انتشارات
دفتر
شهر تبریز
نشانی خ. پاستور قدیم، روبروی کلانتری ۱۵
کد پستی ۵۱۳۸۹۶۹۳۸۳
شماره تلفن ۰۴۱۳۴۷۸۳۰۳۴
شماره همراه ۰۹۱۲۴۴۴۱۳۱۸
ایمیل [email protected]
وب سایت