نسخه بتا

انشراح

نوع شرکت / سازمان ثبت خصوصی
نوع فعالیت انتشارات
دفتر
شهر قم
نشانی خ. ۵۵ متری عمار یاسر، ک. ۱۸، فرعی شهید ابراهیمی، ساختمان یاس، ط ۲، پ ۸۵۵۸۵
کد پستی ۳۷۱۴۷۴۶۱۵۰
شماره تلفن ۰۲۵۳۷۷۲۰۵۷۷
شماره همراه ۰۹۱۲۷۴۹۲۹۹۱
ایمیل
وب سایت