انتشارات ارتباط برتر

نوع شرکت / سازمان خصوصی (دارای ثبت رسمی)
نوع فعالیت انتشارات
دفتر
شهر کرج
نشانی گلشهر، کوی بهار، خ. شهید ناصر پاشایی
کد پستی
شماره تلفن ۰۲۶۳۴۶۴۱۹۲۵
شماره فاکس ۰۲۶۳۴۶۴۱۹۲۵
شماره همراه
ایمیل [email protected]
وب سایت