نسخه بتا

انتشارات فرنام

نوع شرکت / سازمان خصوصی (دارای ثبت رسمی)
نوع فعالیت انتشارات
دفتر
شهر شیراز
نشانی خ. شهید دوران، ک. ۱۴، پ ۳۷۶۹۵
کد پستی ۷۱۵۷۸۳۷۶۹۵
شماره تلفن ۰۷۱۳۷۲۳۷۰۹۸
شماره فاکس ۰۷۱۳۷۲۳۷۰۹۸
شماره همراه ۰۹۱۷۳۰۵۸۲۶۹
ایمیل [email protected]
وب سایت