نسخه بتا

قائم

نوع شرکت / سازمان ثبت خصوصی
نوع فعالیت انتشارات
دفتر
شهر تهران
نشانی
کد پستی ۱۳۱۴۸۵۳۳۱۱
شماره تلفن ۰۲۱۶۶۴۱۵۷۷۲
شماره فاکس ۰۲۱۶۶۹۵۰۹۶۵
شماره همراه ۰۹۳۰۹۰۵۱۸۳۳
ایمیل [email protected]
وب سایت
شبکه‌(های) اجتماعی
ghaempub Instagram