انتشارات قلم خانه

نوع شرکت / سازمان خصوصی (دارای ثبت رسمی)
نوع فعالیت انتشارات
دفتر
شهر قم
نشانی خ. زنبیل آباد، ک ۳۲، بن بست بوعلی، پ ۳، واحد زیر زمین
کد پستی ۳۷۱۶۸۵۶۶۶۴
شماره تلفن ۰۲۵۳۲۹۳۴۴۷۸
شماره همراه ۰۹۱۲۷۴۸۹۸۳۲
ایمیل [email protected]
وب سایت