انتشارات حبیب

نوع شرکت / سازمان خصوصی (دارای ثبت رسمی)
نوع فعالیت انتشارات
دفتر
شهر قم
نشانی خ. صفائیه، ک. ۳۷، پ ۶
کد پستی ۳۷۱۳۷۵۵۵۳۸
شماره تلفن ۰۲۵۳۷۷۳۲۳۶۶
شماره همراه ۰۹۱۲۷۴۷۴۵۷۲
ایمیل [email protected]
وب سایت http://www.habib-pub.com