انتشارات حرم

نوع شرکت / سازمان خصوصی (دارای ثبت رسمی)
نوع فعالیت انتشارات
دفتر
شهر قم
نشانی خ. صفاییه، ک ۳۲، پ ۲، واحد ۳
کد پستی ۳۷۱۵۶۴۷۴۵۶
شماره تلفن ۰۲۵۳۷۷۴۸۰۱۵
شماره همراه ۰۹۱۲۴۵۲۳۱۷۲
ایمیل
وب سایت