انتشارات خانه اندیشمندان علوم انسانی

نوع شرکت / سازمان خصوصی (دارای ثبت رسمی)
نوع فعالیت انتشارات
دفتر
شهر تهران
نشانی خ. نجات الهی، نبش ورشو
کد پستی ۱۵۹۸۶۶۶۶۵۱
شماره تلفن ۰۲۱۸۸۹۱۱۶۱۱
داخلی ۶
شماره فاکس ۰۲۱۸۸۹۲۸۵۲۱
شماره همراه ۰۹۱۲۵۲۶۶۹۹۸
ایمیل [email protected]
وب سایت http://www.khaneandishmandan.ir