انتشارات کاپیتان

نوع شرکت / سازمان خصوصی (دارای ثبت رسمی)
نوع فعالیت انتشارات
دفتر
شهر تهران
نشانی
کد پستی ۱۹۱۶۱۲۴۵۷۸
شماره تلفن ۰۲۱۲۲۶۳۳۸۸۰
شماره همراه ۰۹۱۲۳۳۶۳۷۱۸
ایمیل [email protected]
وب سایت http://nashrecapitan.com/‎
شبکه‌(های) اجتماعی
razemovafaghiat_com Telegram channel
mahmoud_julaei Instagram