انتشارات کتاب اطهر

نوع شرکت / سازمان خصوصی (دارای ثبت رسمی)
نوع فعالیت انتشارات
دفتر
شهر تهران
نشانی خ. آزادی، روبروی وزارت کار، ک. مسجد امام علی(ع)، پ ۲۱/۱
کد پستی
شماره تلفن ۰۲۱۶۶۸۵۸۹۳۸
شماره همراه
ایمیل
وب سایت http://www.atharshop.ir