انتشارات مجلس افروز

نوع شرکت / سازمان شخصی (فاقد ثبت رسمی)
نوع فعالیت انتشارات
دفتر
شهر كاشان
نشانی م. معلم، بل. باهنر، ک. ش. متقی، پ ۵۴، مجتمع راه روشن
کد پستی ۸۷۱۴۹۱۴۷۱۳
شماره تلفن ۰۳۱۵۵۵۴۸۸۴۳
داخلی ۱۱
شماره فاکس ۰۳۱۵۵۵۴۲۳۷۳
شماره همراه ۰۹۱۳۲۷۷۸۱۲۴
ایمیل [email protected]
وب سایت http://www.serajonline.com
شبکه‌(های) اجتماعی
majlesafrooz1400 WhatsApp