انتشارات منشور گفتمان

نوع شرکت / سازمان خصوصی (دارای ثبت رسمی)
نوع فعالیت انتشارات
دفتر
شهر قائم شهر
نشانی خ. ساری، ک. آلمانیا، پ ۱۶، ط دوم
کد پستی ۴۷۶۳۷۱۵۴۳۵
شماره تلفن ۰۱۱۴۲۰۷۱۱۴۵
شماره همراه ۰۹۱۱۳۲۸۰۹۵۴
ایمیل [email protected]
وب سایت