انتشارات مهر و ماه ماندگار

نوع شرکت / سازمان خصوصی (دارای ثبت رسمی)
نوع فعالیت انتشارات
دفتر
شهر قم
نشانی خ. ۱۹ دی، خ. هلال احمر، م. هلال احمر، سمت چپ، خ.آیت ا... حائری، ک. ۱۶، پ ۱۲
کد پستی
شماره تلفن ۰۲۵۳۷۷۲۷۷۲۵
شماره همراه
ایمیل
وب سایت