نسخه بتا

انتشارات مثبت

نوع شرکت / سازمان خصوصی (دارای ثبت رسمی)
نوع فعالیت انتشارات
دفتر
شهر تهران
نشانی م. انقلاب، کارگر شمالی، خ. فرصت، پ ۹
کد پستی
شماره تلفن ۰۲۱۶۶۵۹۶۱۳۸
شماره فاکس ۰۲۱۶۶۵۹۶۱۳۹
شماره همراه ۰۹۱۲۱۷۶۳۴۷۶
ایمیل [email protected]
وب سایت