انتشارات ناژ

نوع شرکت / سازمان خصوصی (دارای ثبت رسمی)
نوع فعالیت انتشارات
دفتر
شهر تهران
نشانی م. انقلاب، خ. انقلاب، خ. اردیبهشت، پ. ۷۶، ساختمان ۲۰۸، ط. همکف
کد پستی
شماره تلفن ۰۲۱۶۶۴۶۵۰۴۳
شماره فاکس ۰۲۱۶۶۴۶۵۰۴۳
شماره همراه
ایمیل [email protected]
وب سایت