انتشارات نیما

نوع شرکت / سازمان خصوصی (دارای ثبت رسمی)
نوع فعالیت انتشارات
دفتر
شهر تهران
نشانی م انقلاب، خ ۱۲فروردین، ک بهشت آیین، پ۲۵، واحد ایمنی
کد پستی ۱۳۱۴۹۹۴۸۷۳
شماره تلفن ۰۲۱۶۶۴۰۰۵۴۴
شماره همراه ۰۹۱۲۳۸۸۵۶۹۴
ایمیل [email protected]
وب سایت