انتشارات نیوشه

نوع شرکت / سازمان خصوصی (دارای ثبت رسمی)
نوع فعالیت انتشارات
دفتر
شهر شهرکرد
نشانی میرآباد غربی، بل. فرهنگ، خ. حکیم نظامی، ک. دوم، پ۸
کد پستی ۸۸۱۷۹۶۵۱۵۸
شماره تلفن ۰۳۸۳۲۲۳۲۰۱۶
شماره همراه ۰۹۱۳۱۸۱۷۲۰۸
ایمیل [email protected]
وب سایت http://www.niyusha.ir