انتشارات قلم خانه

نوع شرکت / سازمان شخصی (فاقد ثبت رسمی)
نوع فعالیت انتشارات
دفتر
شهر قم
نشانی خ.زنبیل آباد، ک۳۲، بن بست بوعلی، پ ۳ زیر زمین
کد پستی ۳۷۱۶۸۵۶۶۶۴
شماره تلفن ۰۲۵۳۲۹۳۴۴۷۸
شماره همراه ۰۹۱۲۷۴۸۹۸۳۲
ایمیل [email protected]
وب سایت
شبکه‌(های) اجتماعی