انتشارات موسسه فرهنگی هنری قدرولایت

نوع شرکت / سازمان خصوصی (دارای ثبت رسمی)
نوع فعالیت انتشارات
دفتر
شهر تهران
نشانی خ. ۱۲ فروردین جنوبی، پایین تر از خ. پاستور، ک. خاقانی، پ ۸
کد پستی ۱۳۱۷۶۸۵۴۱۱
شماره تلفن ۰۲۱۶۶۴۱۱۱۵۱
شماره فاکس ۰۲۱۶۶۹۷۰۲۰۵
شماره همراه ۰۹۱۲۳۸۸۲۴۱۶
ایمیل [email protected]
وب سایت http://ghadr110.ir