انتشارات رائد

نوع شرکت / سازمان خصوصی (دارای ثبت رسمی)
نوع فعالیت انتشارات
دفتر
شهر قم
نشانی پردیسان، ابتدای بل. امام صادق(ع)، مؤسسه امام صادق(ع)
کد پستی ۳۷۴۹۱۱۳۱۶۱
شماره تلفن ۰۲۵۳۲۸۱۲۹۰۰
شماره فاکس ۰۲۵۳۲۸۱۲۹۰۰
شماره همراه ۰۹۱۹۷۴۶۳۱۳۳
ایمیل [email protected]
وب سایت