انتشارات ریشه

نوع شرکت / سازمان خصوصی (دارای ثبت رسمی)
نوع فعالیت انتشارات
دفتر
شهر اصفهان
نشانی علامه امینی، بن بست دستغیب
کد پستی ۸۱۸۵۹۴۶۴۶۱
شماره تلفن ۰۳۱۳۲۶۰۲۶۸۳
شماره فاکس ۰۳۱۳۲۶۰۲۶۸۳
شماره همراه ۰۹۱۳۶۸۷۸۶۵۷
ایمیل [email protected]
وب سایت