انتشارات سمیع

نوع شرکت / سازمان خصوصی (دارای ثبت رسمی)
نوع فعالیت انتشارات
دفتر
شهر ری
نشانی بازار بزرگ ری، ط روی همکف، پ ۱/۴۵
کد پستی ۱۸۷۶۹۴۴۳۵۳
شماره تلفن ۰۲۱۵۵۹۵۳۸۰۸
شماره فاکس ۰۲۱۳۳۹۹۶۶۹۱
شماره همراه ۰۹۳۵۸۸۲۳۳۸۸, ۰۹۲۲۱۰۱۸۷۵۲
ایمیل [email protected]
وب سایت