نسخه بتا

انتشارات تریفه

نوع شرکت / سازمان خصوصی (دارای ثبت رسمی)
نوع فعالیت انتشارات
دفتر
شهر روانسر
نشانی خ. سعدی، خ. خیام ۳
کد پستی ۶۷۹۶۱۷۵۱۶۷
شماره تلفن ۰۸۳۴۶۵۲۸۵۵۸
شماره همراه ۰۹۱۸۳۵۶۱۷۶۵
ایمیل [email protected]
وب سایت