انتشارات دانشگاه امام رضا

نوع شرکت / سازمان خصوصی (دارای ثبت رسمی)
نوع فعالیت انتشارات
دفتر
شهر مشهد
نشانی خ. دانشگاه ۲۱، خ. اسرار، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)
کد پستی ۹۱۳۸۸۳۳۱۸۶
شماره تلفن ۰۵۱۳۸۰۴۱
داخلی ۱۵۱۵
شماره فاکس ۰۵۱۳۸۴۲۶۰۳۸
شماره همراه ۰۹۳۷۲۸۷۷۹۹۲
ایمیل [email protected]
وب سایت