نسخه بتا

انتشارات ياد آرميتا

نوع شرکت / سازمان خصوصی (دارای ثبت رسمی)
نوع فعالیت انتشارات
دفتر
شهر تهران
نشانی م. وليعصر، بل. كشاورز، خ. به آفرين، پ ۱۶، ط ۱
کد پستی ۱۵۹۳۸۱۶۹۳۴
شماره تلفن ۰۲۱۸۸۹۴۵۵۵۶
شماره فاکس ۰۲۱۸۸۹۴۶۰۹۷
شماره همراه ۰۹۳۶۰۰۸۰۰۷۳
ایمیل [email protected]
وب سایت