نام فریدون
نام خانوادگی افشاری
سال تولد ۱۳۴۶

معرفی (فارسی)

محل تولد: روستای سَرخُنگ، بخش قهستان، شهرستان درمیان، استان خراسان جنوبی
تحصیلات ابتدایی تا دیپلم: آموزشگاه های دُرُخش، اسدیه، دبیرستان شهید بهشتی بیرجند واقع در خراسان جنوبی
دانشگاه‌های محل تحصیل: دانشگاه دولتی تهران (مجتمع آموزشی عالی قم)، دانشگاه دولتی شیراز
رشته تحصیلی: حقوق
سوابق اجرایی: رئییس دایره‌ی حقوقی اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی
سوابق آموزشی دانشگاهی:
۱- تدریس دروس حقوقی از سال ۱۳۷۵ در دانشگاههای مختلف (پیام نور، فنی و حرفه ای، فرهنگیان، دولتی، آزاد اسلامی و جامع علمی کاربردی خراسان جنوبی)
۲- تدریس در دوره های کوتاه مدت مراکز آموزشی، پژوهشی و ضمن خدمت دستگاه های مختلف (استانداری، آموزش و پرورش و ...)
تألیفات:
۱- کتاب حقوق تطبیقی - انتشارات تمرین - مشهد
۲- کتاب کلیات و مقدمه‌ی علم حقوق - انتشارات قهستان بیرجند
۳- جزوه، مقاله، پایان نامه: حقوق اساسی، حقوق روستایی، حقوق فرهنگی، حقوق مالی، حقوق شهروندی، حقوق تعاون، حقوق تجارت، اخلاق حرفه‌ای در تجارت، قوانین و مقررات در حوزه¬ی فرهنگ، اسناد و قوانین آموزش و پرورش، حقوق اداری، حقوق کار، حقوق کودک، بررسی مصوبات بین المللی و داخلی مواد مخدر، حقوق خانواده، آیین دادرسی مدنی، ماهیت حقوقی اصناف و اصول حاکم بر آن در حقوق ایران، ...
موارد تدریس شده:
حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق بین‌الملل عمومی، حقوق بین‌الملل خصوصی، حقوق کار، مبانی علم حقوق، حقوق تطبیقی، حقوق جزای عمومی اسلام، حقوق جزای خصوصی اسلام، مقدمه‌ی علم حقوق، حقوق تجارت، حقوق کودک، کلیات علم حقوق، مصوبات بین المللی و قوانین داخلی مواد مخدر، اسناد و قوانین آموزش و پرورش، حقوق فرهنگی، حقوق شهروندی، مقررات بیمه، حقوق تعاون، حقوق مدنی، قوانین و مقررات مالی، حقوق خانواده، قوانین و مقررات در حوزه ی فرهنگ، اخلاق حرفه ای در تجارت، آیین دادرسی مدنی، حقوق بین‌الملل عمومی اسلام، مقررات زندان ها، قواعد فقه، حقوق ورزشی، حقوق بازرگانی پیشرفته، ...

آثار و فعالیت‌های ثبت شده در سامانه

عنوان اثر سال انتشار ناشر
نویسنده حقوق شهروندی ۱۳۹۹ انتشارات کتاب شهر علم
نویسنده حقوق تجارت ۱۳۹۸ انتشارات کتاب شهر علم