نسخه بتا
نام اونوره دو
نام خانوادگی بالزاک
سال تولد ۱۷۹۹
سال وفات ۱۸۵۰

آثار و فعالیت‌های ثبت شده در سامانه

عنوان اثر سال انتشار ناشر
نویسنده زنبق دشت ۱۳۹۵ مهراندیش