بانک و بانک‌داری -- بازاریابی
عنوان اثر سال انتشار ناشر
بازاریابی خدمات بانکی ۱۳۹۷ انتشارات کتاب اطهر