بانک و بانک‌داری -- خدمات مشتری
عنوان اثر سال انتشار ناشر
بازاریابی خدمات بانکی ۱۳۹۷ انتشارات کتاب اطهر