نام فرناندو آر
نام خانوادگی تسون
سال تولد

آثار و فعالیت‌های ثبت شده در سامانه