نام محسن
نام خانوادگی خوشرو
سال تولد

آثار و فعالیت‌های ثبت شده در سامانه

عنوان اثر سال انتشار ناشر
نویسنده بازاریابی خدمات بانکی ۱۳۹۷ انتشارات کتاب اطهر