نام سوگند
نام خانوادگی رمضانی
سال تولد ۱۳۵۸

آثار و فعالیت‌های ثبت شده در سامانه

عنوان اثر سال انتشار ناشر
مترجم بخواه تا برآورده شود ۱۳۹۸ انتشارات کاپیتان