نام زهرا
نام خانوادگی سبزپور
سال تولد

آثار و فعالیت‌های ثبت شده در سامانه

عنوان اثر سال انتشار ناشر
نویسنده اقتصاد کشاورزی ۱۳۹۸ انتشارات کتاب اطهر