نام علی
نام خانوادگی پارسانیا
سال تولد ۱۳۵۹

آثار و فعالیت‌های ثبت شده در سامانه